• Start
  • Over Gert
  • Profielschets, bio

Profielschets, bio

gert koerselman bio

Gert is een vrije geest, communicatief, diplomatiek en pragmatisch, die visie met lef verbindt en met soms verrassende oplossingen vastgelopen complexe (verander)projecten tot een goed einde brengt. Hij is ruim 25 werkzaam op het snijvlak van mens, organisatie, informatie en ICT en schrikt niet van een ogenschijnlijk 'onmogelijk' project of conflict, die geven hem na voltooiing juist de meeste voldoening.

Zijn motto ‘muren slechten, bruggen slaan’ is zichtbaar in zowel zijn aanpak en vermogen te mensen verbinden als zijn inhoudelijke kennis van business, I, ICT en governance en het  vermogen vraag met aanbod te verbinden.

Dit is zichtbaar in succesvolle (interim-)management opdrachten zoals samenvoeging van I/IM/DIV en ICT teams, realisatie van diverse samenwerkingsverbanden en op het vlak van organisatieverandering en veranderende (I /IM/DIV/ICT) functies. Hij weet cultuurverschillen te overbruggen, verschillende disciplines te laten samenwerken en bruggen te slaan tussen organisatiedoelstellingen en externe dienstverlening enerzijds en support, beheer en interne dienstverlening anderzijds. 

Langs de as van de inhoud weet Gert innovatie, visie, ambitie en strategie vorm te geven en te vertalen naar haalbare, pragmatische oplossingen. Hij verbindt op innovatieve wijze vraag en business met aanbod en dienstverlening, kent de recente marktontwikkelingen, stuurt programma’s en projecten en richt governance en besturing structureel in zodat de organisatie in control komt, zoals hij in diverse CIO functies en programma's heeft bewezen. 

Volgens Gert draait het uiteindelijk altijd om mensenwerk. Hij weet mensen zowel onderling te verbinden en zich enthousiast te binden aan gezamenlijke doelstellingen die ze als groep bereiken. Op het vlak van mens en ICT weet hij beide zodanig te verbinden dat er sprake is van een geslaagde implementatie, eindresultaat, voor zowel individuele medewerkers als organisatiebelang.

Lef blijkt uit het feit dat hij als lijnmanager soms onorthodoxe keuzes maakt. Hij besloot tot insourcing van het ICT beheer van ruim 1000 werkplekken in een tijd dat outsourcing de norm was en voerde met de gemeente Deventer als eerste organisatie in Nederland SharePoint in.

Door zijn diplomatieke instelling en ervaring wordt Gert regelmatig als onafhankelijke deskundige gevraagd voor contra-expertise / een second opinion. In de rol van bemiddelaar heeft hij diverse (potentiële) juridische conflicten naar tevredenheid van alle betrokken partijen opgelost.

Gert werkte afwisselend vanuit het in 1996 door hem opgerichte KCC Informatie Management (kccim.nl) en vanuit enkele dienstverbanden voor opdrachtgevers binnen zowel de non-profit als de profit sector. Sinds eind 2014 is hij als business consultant in dienst bij Doxis informatiemanagers (doxis.nl).

Op dit moment is Gert zeer betrokken bij innovatieve ontwikkelingen op het vlak van informatievoorziening en ICT, eGovernment, digital transformation, governance, GDPR/AVG en treedt regelmatig op als spreker op seminars en als workshopleider.

Nieuwsgierig ? Vragen ? Belangstelling ? Bekijk zijn CV en neem contact op !

 

bio gert koersel man cloud