Het onmogelijke mogelijk maken

0kubus1b

Als liefhebber van Escher's werk waardeer ik enorm de “onmogelijke figuren”, illustraties die kunst en wetenschap verbinden. Deze figuren en principes zijn voor mij een inspiratie, zij vormen de rode draad in mijn leven: “het onmogelijke mogelijk maken”.

Juist die projecten waar geld en tijd “op” zijn en ik ingeschakeld wordt om het “onmogelijke” mogelijk te maken door het project of de organisatieverandering in korte tijd daadwerkelijk door te voeren zijn mijn beste referenties.

Lees verder

Fast Reactive Extended Enterprise (FREE)

I frequently receive questions about my activities related to the Fast Reactive Extended Enterprise (FREE).

kccim free

At first I contributed with Hollandse Signaalapparaten (Thales) and Capgemini to the development of the FREE concept. Later I was involved in defining and implementing the FREE concept in the regular business environment.

Hereby a brief introduction to the FREE concept in relation to Virtual Extended Organizations.

Samenwerking, keten & netwerk

Lees verder

  • 1
  • 2