Transparante overheid: Federal IT Dashboard

screenshot2

In het kader van een transparante overheid is http://www.itdashboard.gov/ een heel mooi initiatief.

Het Federal IT Dashboard brengt IT-programma‚Äôs van de Amerikaanse overheid in beeld. Het geeft inzicht in investeringen en budgetstatus van de projecten en verstrekt ook voortgangsinformatie, contactgegevens van verantwoordelijke managers etc.

Vraag is wel hoe transparant en vooral hoe betrouwbaar het dashboard werkelijk is en in welke mate het leesbaar (interpreteerbaar) is voor een breed publiek, desalniettemin een stap in de goede richting naar meer openheid.

Update: Sinds juni 2013 is het dashboard ook als Open Source toepassing beschikbaar, zie http://sourceforge.net/projects/it-dashboard/ Daarmee is het concept en achterliggende techniek ook beschikbaar gekomen voor andere organisaties en beleidsvelden, wie durft in Nederland ?

 

300783

 

 

twitter 32A linkedin aa facebook 32 ab twitter 32A email print plus

e-government, Overheidsinformatievoorziening