gert koerselman
Gert Koerselman Ik verbind mensen, informatie, ICT & business en realiseer succesvol samenwerking, digital transformation, e-gov en onmogelijke projecten. Wat kan ik voor u betekenen?

   
Waarvoor organisaties mij vragen?gert_koerselman_visie_strategie_organisatieontwikkeling

Klanten vragen mij vaak voor visie- strategie- en organisatieontwikkeling, reorganisaties, contra-expertise.

Om vernieuwende projecten te initieren of om vastgelopen projecten vlot te trekken, op zowel inhoudelijk- als procesmatig vlak. Kortom: een oplossing van een lastig vraagstuk.

In de rol van managementconsultant, interimmanager, programma-/ projectleider, soms als spreker of bemiddelaar.

   
Waarom organisaties voor mij kiezen?gert_koerselman_deskundig_enthousiast_betrokken_strategisch_bindend

Enthousiasme, betrokkenheid, resultaatgerichtheid, strategisch- en bindend karakter, het vermogen en lef te komen met een 'creatieve' invalshoek en oplossing.

Daarnaast mijn deskundigheid en ervaring op het snijvlak van informatie, ICT, mens, business en innovatie.

In alle gevallen is de menselijke relatie het belangrijkste: Er moet van beide kanten een prettige 'klik' zijn.


Wat ik heb heb gerealiseerd?

Visie, innovatie en governancestrategy governance

Visie- & strategie ontwikkeling. Informatie-, ICT (beleids)plannen, roadmaps & architecturen opgesteld, governance ingericht.

Project- & programmanagement: Programma's- en projecten geleid, gerevitaliseerd en afgerond, portfolio's op orde gebracht.

Selectie & invoering van nieuwe technologieën, businessontwikkeling, initiator van innovatieve oplossingen.

Mediation & contra-expertise (second opinions), geschillen voorkomen en beslecht. Troubleshooter, adviseur en spreker.

Mens en organisatie (verandering)gkreorganisatie

I, ICT, IM, DI/DIV, GEO functies, teams, afdelingen samengevoegd, (her)ingericht & doorontwikkeld, reorganisaties begeleid.

Samenwerkingsverbanden (SSC's), in- & outsourcing van teams en diensten gerealiseerd.

Verantwoordelijk voor de invoering van nieuwe digitale werkvormen, flexwerken(HNW), samenwerkings- en ketenomgevingen.

Lijn- & interimmanagement, verandermanagement, management consultant en coaching in veranderende organisaties, trainer.


Voor wie o.a.?

Zie hier mijn CV.

1

  
Wat ik op dit moment doe?

Doxis logo

Als business consultant bij Doxis trek- en realiseer ik diverse projecten en programma's.

Op dit moment o.a. herbezinning op- en herstart van digitaal/ zaakgericht werken en zaaksysteem implementaties, informatieplan ontwikkeling (incl. visie op digital transformation en e-gov), reorganisaties van I, DIV, IM teams en enkele governance vraagstukken. Daarnaast productontwikkeling, enkele grote aanbestedingen, advisering, coaching en regelmatig docent of spreker.

GDPR EUAB

Voorts ben ik de GDPR/ AVG initiator en trekker voor Doxis.

Ik help diverse (overheids) organisaties zich op een pragmatische wijze, zonder onnodige angst en ballast, voor te bereiden op de AVG.

Tevens verzorg ik voor Doxis de daarbij behorende kennis en producten en verzorg wekelijks workshops en presentaties op het gebied van de AVG implementatie voor uiteenlopende organisaties.

  
Wat mijn aanpak is?

gkvisiestrategie Ik werk vanuit visie, strategie en innovatie maar ben pragmatisch als het gaat om oplossen. Ik kies daarbij soms een onorthodoxe aanpak of oplossing en neem verantwoordelijkheid voor realisatie van gestelde doelen.
   
gkverdiepingmens Mijn oprechte verdieping in de mens, drijfveren en (on)mogelijkheden. Via een gezamenlijk doel, open houding, vertrouwen en communicatie werken naar enthousiasme en inzet, waarbij ik coachend en sterk verbindend ben.
   
gkdiplomatiek Diplomatiek, structurerend en oplossend breng ik inhoud en proces, vraag en aanbod net als informatie, techniek en mens in evenwicht. Naast balans, overzicht en ruimte creëer ik commitment en inzet op resultaat.
     
gert koerselman
Mijn ruime ervaring vanuit lijn- en interim management functies (incl. CIO), programma- projectmanagement, advisering en als spreker, ook internationaal, zet ik graag voor u in!

   
Wat mijn drijfveren zijn?

gkbesteuitdemens Persoonlijk perspectief: Het beste uit mijzelf en uit mensen in mijn (werk) omgeving halen: Mensen stimuleren, helpen bij het realiseren van hun doelen, ambities en wensen, soms ook door andere wegen te tonen of ze uit hun droom te helpen. 
       
gkteam Management/  proces perspectief: Vanuit gemeenschappelijk belang verbinden, elkaar vinden, helpen, stimuleren en samenwerken. Een gemeenschappelijke doelstelling niet alleen nastreven maar ook realiseren, voortdurend leren.
       
gkoptimalisatie Vakinhoudelijk perspectief: Optimalisatie kwalitatiefhoogwaardige informatievoorziening door optimale alignment van business, governance, proces, mens en ICT, dus innovatie en beheer, vraag en aanbod, nut en noodzaak. 
      
      

Onmogelijke opdrachten?

gert onmogelijk 65

Een aantal keren heb ik projecten, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van organisatieontwikkeling, die waren vastgelopen of waarbij sprake was van een vrijwel onmogelijke situatie, tot een goed einde gebracht.
Hoewel zwaar, schonken juist deze 'onmogelijke' opdrachten mij het meeste plezier en voldoening. 

Zin in een prettig gesprek?

gert koffie 65

Heeft u vragen, ziet u aanknopingspunten die passen bij uw organisatie/vraagstelling, wilt u eens geheel vrijblijvend van gedachtenwisselen? 
Neem dan contact op voor een kop koffie of thee en een prettig gesprek. 

Blog

 • De Zwerm

  Doxis De Zwerm

  Recent heb ik mogen meewerken aan de totstandkoming van het boek 'De Zwerm'.

  In ‘De Zwerm’ verkent Doxis, in samenwerking met enkele filosofen (René ten Bos, Jos de Mul, Erik Veldhoen en Ivana Ivkovic), de toekomst van de Nederlandse samenleving.

  Lees meer...

 • EU e-government benchmark 2016

  eu egov benchmark 2016

  The European Commission (Digital Single Market, Digital Economy & Society) EU eGovernment Report 2016 shows that online public services in Europe are becoming increasingly accessible across Europe.

  However, it also shows that growth is uneven and a substantial number of EU countries are still lagging behind.

  Lees meer...

Ondertussen op Twitter

 

Twitt45b   Linked45b   Email45b


88x31This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License by Gert Koerselman